konst – ett sätt att göra det osynliga synligt

Man måste noga studera det synliga för att upptäcka det osynliga.

Redgreen and violet-yellow rhythmes, Paul Klee