spösnöar är ordet!

Två söta en annan snöig dag – 2010

T är en riktig ordekvilibrist – när hon var liten uppfann hon det perfekta ordet: spösnöar. 


Det är ordet för dagen!