nej tack herr major Björklund

betyg kommer inte att ge de yngre eleverna bättre kunskaper i läsa, skriva och räkna. Så var det sagt på denna i annat helt opolitiska blogg.

ja tack herr major Björklund, ge alla Sveriges kompetenta lärare möjligheter att utföra det jobb som de brinner för. Låt oss hjälpa alla fina barn vi har runt omkring oss att utvecklas och lära varje dag. Som det ser ut i skolvardagen idag så är det snudd på omöjligt.

Det är bara att göra ett enkelt tankeexperiment – sätt 27 vuxna människor, varav ett antal har olika typer av funktionshinder som kräver speciella anpassningar, i ett rum på 50 kvm och be dem lösa var sin uppgift som kräver arbetsro, diskussion och laborationer. Samtidigt. Lycka Till med det. Tror vi att det går bättre med 27 stycken 9-åringar?

Tror vi det?