samtal med Johanna Holmström – Asfaltsänglar

Johanna berättar att boken tagit sex år att skriva och den berättar om en annorlunda familj. Den handlar om de två systrarnas försök att bryta sig loss från sin finska mamma som konverterat till Islam. Den vill skildra kulturkrockar från ett finlandssvenskt perspektiv. Johanna tyckte inte riktigt att hon var lämpad att skriva en roman om invandring i Finland och hon väntade  på att någon mer insatt i frågan skulle sätta fart, inget hände och hon bestämde sig ändå för att skriva den utifrån sin finlandssvenska erfarenheter. Hon gick igång på diskussionen kring vem som är finsk. Samfinländarnas framgångar i val gjorde att Johanna kände sig nödgad att skriva om saken. Det här är en bok om religion och att vara ung. Jag tyckte när jag läste boken att många delar skulle kunna vara utmärkta att arbeta med i skolan. Den är drastisk och humoristisk och samtidigt som den vill diskutera komplexa frågor. Johanna vill gärna skriva om aktuella händelser och vill skildra det samhälle som hon lever. Gärna via noveller och ibland också romaner. Som nu Asfaltsänglar.