ingenting kan hindra natten…

 – Åh, man bara känner på sig att den kommer vara så bra! är dotterns kommentar. Kan bara le.