alla sätt är bra…

Gästbloggar’ns i flera bemärkelser tunga sommarläsning har fått en alternativsyssla. 1000 sidor pocket kan man alltid få användning för.  :-))