H C på vårt vis: del 6 – Tummelisa

Budskapet i sagan enligt eleverna är:

– man kan var liten men man är viktig ändå
– alla är lika mycket värda
– alla behövs i en damm