läsbarhet?

Ett mått på en texts läsbarhet är LIX – läsbarhetsindex

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

Nyfiken som jag är så var jag tvungen att kolla in olika texter här från bloggen. Jag inbillade mig att jag skriver olika komplicerat om olika typer av böcker och att lättlästa böcker ger lättlästa inlägg. Ack vad jag bedrog mig. Min texter varierar mellan 43 och 49 och det verkar inte alls bero på vilken sorts bok eller genre jag skrivit om. Medelsvår, normal tidningstext är det ni läsare möter här på bloggen. Både från mig och Gästbloggar’n. Bara så att ni vet 🙂