välkommen med till Lascaux

Välkommen med till Lascaux

Alla elever som jag undervisat om de första människorna i Europa har varit alldeles fascinerade av grottmålningarna i Lascaux. Vi resonerar om vilka spår människorna har lämnat, motiven och vad grottorna kan ha fyllt för funktion. Sådana detaljer som att man inte längre får gå in i grottan utan turisterna får gå till en kopia några hundra meter bort är saker som 9-åringar gillar. En av pojkarna sa så klokt:
– Det är klart man inte får gå in där. De är ju unika Anna. (Jo, jo det ekar visst annasanningar i vårt klassrum :-)) Spännande, spännande är det att vi via webben kan följa med in i grottorna. Vi tittar tillsammans och sedan är det dags att skapa. Våra tolkningar: