Göteborg på John Halls tid

Akvarellerad konturetsning efter Martin Elias 1787, Ostindiska huset till vänster om kanalen. 
Bild: Göteborgs Stadsmuseum