oogachakka

I’m hooked on a feeling, …

Ja, så ska man då sjunga vidare på textraden för att vinna kortet. Kan man sedan artist och år så blir det stilpoäng. Oogachakka är den här julens spel som engagerar hela familjen. Rekommenderas!