nu är väl sista kortet snart lagt?

Alliansen försöker trumfa över varann i betygsfrågan för att vinna snabba poäng hos allmänheten och alla som arbetar i skolan blir allt mer resignerade. Inte blir det bättre när tidningar som SMP eldar på med ledare som Reinfeldt bör lära av Björklund. Det finns mängder av forskning som visar på att annan typ av bedömning än just den summativa ger bättre skolresultat. Förlaget om att utbilda alla lärare i formativ bedömning som systematiskt hjälper eleven att se sin utvecklingspotential gentemot de uppsatta målen som är både lång och kortsiktiga pratas det inte särdeles högt om i media. Jag länkar till mitt inlägg om Bedömning för lärande och tipsar om Christian Lundahl på twitter. Hos honom förs ständigt spännande diskussioner om bedömning. Herr Björklund och herr Reinfeldt borde ta sig en tur in i forskningsvärlden innan deras bluffar blir synade…

Mvh Läraren som inte vill spela poker med elevernas lärande som insats

PS. Drömde jag det eller läste jag någonstans att Centern talar i sin framtidsvision om att grundskolan skulle vara frivillig? KD kan ju kontra med obligatorisk söndagsskola så är saken biff.