vad läser jag nu?

Vi tar en enkel fråga så här sista gången innan juluppehållet: Vad läser du just i dag?
Enkel fråga från Annika får enkelt och kort svar:
– Vi måste börja med orden av Kristian Johanneson
– Small World av Martin Suter
– Midaqq-gränden av Nagub Mahfouz


Alla tre riktigt bra, var och en på sitt sätt!