kvinnorna på 10:e våningen

I del två av Karin
Alfredssons serie om läkaren Ellen Elg har hon och maken flyttat till Vietnam.
Ellen arbetar på sjukhus och maken är hemmaman med den lilla adopterade
dottern. Som alltid i Alfredssons böcker så finns ett starkt patos för de
utsatta i samhället, i den här boken handlar det om prostitution och
spädbarnshandel. Ellen aktiverar sitt nätverk hemma i Sverige för att kunna
hjälpa och samtidigt som jag får mig en rejäl historielektion så blir jag så
matt på den blåögda Ellen. Som tagen ur Flicka på vift skrev jag om Den
sjätte gudinnan 
och det är seriens stora nackdel. När man är
välutbildad, närmar sig 40 och har nästan 15 års yrkeserfarenhet så går man väl
inte på allt eller Ellen?

Lättlästa och fyllda av medmänsklighet är alla böckerna om Ellen Elg, de
utspelar sig bland de mest utsatta och Ellen gör sitt bästa för att förändra.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något och Ellen lyckas med en hel del
samtidigt som Karin Alfredsson får oss som läser att öppna ögonen och se vår
omvärld, lättläst med innehåll. Dessutom tillgängliga på e-lib. Gott så.