Har undervisat 9-åringar i det där med befruktning. Kopplat pedagogiskt till olika djur och ritat äggceller och sädesceller och lite till… När lektionen är slut ställer sig flickan framför mig och den klassiska frågan ställs:
– Anna, har du barn?
– Ja, en flicka.
– Ah ha.

Synnerligen tveksamt tonfall och skeptisk blick. Synnerligen.