astrid ska vara i barnens händer

Astrid Lindgren pryder den nya tjugolappens framsida och hennes landskap Småland kommer att finnas på baksidan. På riksbankens pressvisning av de nya sedlarna med temat Kulturresan motiverades valet av Astrid till den lägsta valören med att det här är den sedel som barnen oftast hanterar och handlar med. Fin tanke!