jorden runt 3

Lyrans Noblesserdrar iväg på jordenruntresa! Starten går idag med östeuropa som första anhalt. Häng på alla läs och ressugna!