sjungom studentens lyckliga da’r

Ännu en student med hemsydd klänning!