i relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen

Ibland så smyger det sig in en eller annan fackbok här på bloggen och idag vill jag tipsa om Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius I relation till lärande – kommunikationsstöd i undervisningen. Det är en praktisk och verksamhetsnära handbok som vänder sig till alla pedagoger som arbetar med elever i språklig sårbarhet. Barn och elever i alla åldrar kan behöva extra stöd i sin kommunikation och av mycket olika anledningar. Elever med olika NPF utmaningar, elever med olika typer av språkstörning, kognitiva utmaningar, elever som av olika anledningar har ett begränsat arbetsminne, som är i sociala samspelsvårigheter, elever som är nya i språket och elever som lever i en socialt utsatt position och så vidare kan behöva extra stöd i sin kommunikation. Som en anpassning på gruppnivå så kan man i förskola/skola använda bildstöd för att stärka rutiner, förväntningar och förutsägbarhet. Mallar och tydliga exempel på det finns i den här boken, där finns också förslag på individuella anpassningar som stöttar t ex socialt samspel och kommunikation kring känslor. Nyckelringen är en klassiker som används frekvent. Eftersom jag arbetar huvudsakligen med att stötta eleverna att lära läsa och skriva samt utveckla språket i de olika ämnena så är jag glad över att se hur författarna också visar exempel på hur man med olika mallar och lathundar kan stötta alla ämnen. Begreppskartor, förförståelsekartor och ordlistor är bara några exempel och jag tänker att det här är en exempelsamling som jag kommer att bläddra tillbaka i flera gånger. Just nu arbetar hela skolområdet med fortbildning i språkutvecklande arbetssätt och det här blir perfekt att inspirera med när vi nu haft widget aktivt i verksamheterna under ett helt år. 

https://aspeflo.se/i-relation-till-larande/