sten i siden – Mikael Niemi

Mikael Niemi är en skicklig berättare och har man hört honom dra en skröna eller berätta om sina böcker så vet man att han har en förmåga att suga in läsaren/lyssnaren i sin värld. Så också i den nyutkomna romaner Sten i siden. I en myr i Pajala hittas kvarlevor av en människa och samtidigt som polisen utreder vad som kan ha hänt får vi som läser följa med till livet på 30-talet i samma bygd. 

Genom obygden skall vägar byggas och bänder och torpare samlas för att bjuda för att ta hem jobbet, den som bjuder lägst får kontraktet. Buden blir så låga att de som gräver och släpar närmast arbetar för matkostnaden. Till trakten kommer socialisterna och fackföreningsmän, arbetarna bestämmer sig för att strejka. Fattigdom leder till svält för de allra mest utsatta och till dem hör en av torparfamiljerna. Algot, sonen i familjen, är en av dem som man kommer att minnas från den här läsningen. Hungern och möjligheterna till att bjuda sin familj en rejäl paltkoma bidrar till att han väljer att följa bondsonen till andra sorts socialister. Dottern Märta förstår också hon att det finns något annat för henne än livet i den fattiga stugan där modern i hemlighet gömmer sin sidensjal. Den tar hon med sig när hon smyger iväg i natten på väg mot livet i Haparanda, drömmen om havet och friheten är stark. 

Niemi skildrar med sin historia hur händelser lämnar avtryck i generation efter generation och via trådar genom både 70- och 90-tal så landar han i nutid. För mig är det helt klart den historiska delen av handlingen som fångar, jag tänker på bilder av min morfar som med sitt arbetslag står fotograferade med sin spadar vid vägbygget. Unga män som arbetade hårt för att hålla fattigdomen stången och bygga en framtid. Tack till Mikael Niemi som påminner oss alla om de som gått före, som arbetat hårt och stridit för rättigheter som vi nu tar för givna. 

https://www.piratforlaget.se/bocker/sten-i-siden/