historien om Fru Berg – noveller

Historien om Fru Berg är en novellsamling som jag vill äga. Få kan som norska Ingvild H Rishøi skriva korta texter som borrar sig in i medvetandet och stannar i minnet och igen återkommer författaren till barndomens värld. Det handlar, likt i Vinternoveller och i Stargate, om det utsatta, bortglömda barnet som ordnar för sig, söker ett sammanhang och får hitta en väg mot vuxenlivet utan särskild hjälp av de som borde vara vuxna. I den femte och sista novellen byts perspektiv och där är det en pappa som berättar. Har ni ännu inte prövat att läsa Rishøi så är det hög tid. Det är vackert och smärtsamt, känslosamt och stillsamt.

https://www.floforlag.se