mitt namn är Olivia Denaro

När Viola Ardones roman Mitt namn är Olivia Denaro börjar så är det tidigt 60-tal och Olivia Denaro bor i en liten by på Sicilien. Hon närmar sig vuxenlivet och hon blir allt mer medveten om alla de regler som hon måste följa och hon bävar för dagen för första mensen. Då blir hon kvinna och det innebär att hennes liv blir begränsat och minsta blick på det motsatta könet sätter hennes heder på spel. Olivia vill helst av allt gå i skolan och giftermål känns ointressant, erfarenheter däremot vill hon gärna samla på sig och när hennes sextonårsdag närmar sig så har hon en flirt med konditorns son.

Han blir förälskad och när hon nobbar honom så bestämmer han sig för att våldta Olivia, på så vis så skall hon tvingas att gifta sig med honom. Ett giftermål arrangeras också snabbt för att rädda Olivias heder men hon bestämmer sig för att anmäla honom och går till polisen. Livet i byn blir inte lätt, pratet går och Olivia inser att för att hon skall få upprättelse så krävs det att många hjälps åt. Olivias far, bror och en ung kvinna som lämnat byn för att studera till lärare ställer upp och ger Olivia möjlighet att påverka sin framtid.

Boken utspelar sig i en brytningstid där de traditionella normerna styr i den lilla byn men där moderna tankar om jämställdhet växer sig allt starkare och jag tycker att Ardone skildrar det förtryck som en del av männen utövade både trovärdigt och osminkat. Lagarna och domstolsväsendet gör det svårt för en kvinna att anmäla våld och frågan som ställs är alltid vad kvinnan gjort för att förarga, locka eller uppmuntra mannen till våldshandlingar. När Olivia bestämmer sig för att anmäla så drabbas hela hennes familj och enda vägen är att börja om någon annanstans. För hennes blir studierna en väg ut, för andra en flytt till storstaden för arbete på fabrik. Boken utspelar sig för 60 år sedan och det känns både väldigt länge sedan och ganska nyss, rester av de här strukturerna lever kvar ännu i dag och den här boken väckte många tankar hos mig. Den skulle passa väldans bra att diskutera i en bokcirkel!

Bildkälla: Brombergs