minitidningskrönika

130105, GP

Men det är och förblir ändå i skönlitteraturen själv man kan hitta de bästa argumenten för läsning. Där litteraturen är öppen, nyfiken och mångfaldig riskerar försvarstalen för den att bli förutsägbara, tvärsäkra och nostalgiska. I litteraturen kan myten utmanas och sättas på spel. Det är en viktig lektion för alla läsfrämjare.

 (Magnus Persson, 130105SvD )

Och kanske är det för att vi inte brytt oss, för att vi länge gått och trott att allting varit sig likt, som vi inte har förstått hur annorlunda det mesta blivit. Skolan är full av barn som inte fungerar i den. De slåss och bråkar, de kan varken läsa eller skriva och kommer sannolikt aldrig att bli självförsörjande. Det handlar om skeva hem- och uppväxtmiljöer, om en fattigdom som inte är ekonomisk, och skolan har fått alltihop dumpat i farstun utan att veta hur den ska bete sig. (…)
Sprickorna märks i fasaden, men det är ju faktiskt i fundamentet revorna nu satt sig. Det går inte att låtsas att vi tar bättre hand om barnen för att vi ger dem fler betyg i lägre årskurser.
(Lars Åberg, 130105, GP)

Kommentarer någon?