alla klasser – skriv en bok!

Jag hör hur klasserna på mellanstadiet ordnar poesiafton, vernissage och teaterföreställningar för att samla pengar till en klassresa. De säljer blommor, kolor och plastpåsar. Varför inte skriva en bok? Hos förlaget Recito kan klasser ge ut en bok tillsammans.

Ni skriver manus och korrekturläser. Därefter gör vi en professionell typsättning, grafik och omslag och efter att ni godkänt vårt arbete så går boken i tryck. När boken är färdigtryckt så skickar vi er exemplaren och därefter har ni en viss period på er att sälja dessa innan ni måste betala in en del av intäkterna till oss.Hallå alla klasser, skriv en bok! Också.