bokbloggsjerka – facklitteratur

Svar: Ja. Jag läser mycket litteratur kopplat till mitt arbete. Det kan handla om bedömning för lärande, läs och skrivinlärning med hjälp av IT, läsglädje eller andraspråksinlärning. Ni hör, det handlar oftast om språket på något sätt. Privat däremot läser jag sällan fackböcker med undantag kanske för böcker om bakning. De kan jag frossa i!