Mikael Niemi – Fallvatten

Här har ni mannen som kan berätta en historia! Som en domptör håller han oss trollbundna med sin berättelse om katastrofboken Fallvatten och som ett omkväde efter varje liten scen ställer han frågan Vad gör du?

En djupt existentiell fråga som handlar om vad vi värdesätter i vårt liv, vad gör du, vad tar du med dig och vem vill du ha med dig?

Livet är inte Hollywood – där kommer ingen superhjälte och räddar dig. Du måste tänka efter: Vad gör jag?