hosianna!

Innergården ljuder av klanger, det doftar glögg och lussebulle. Vilket härligt sätt att tända granen på, med fyrstämmigt körackompanjemang!