perfekt

Fulla av förväntan, finklädda och så glada. Allt var perfekt!