pojkars läsande och lärande

Anne-Marie Körlings bok Pojkars läsande och lärande landar mitt i politikens tal om satsningar på läsfrämjande åtgärder och bemannade skolbibliotek och jag funderar verkligen över hur man skulle kunna göra en läsvända. Alla är överens om att läsningen är viktig och nödvändig men hur ska man minska de klyftor som nu syns mellan de som läser och presterar högt i PIRLS och de som sällan läser. Glappet ökar. Körling skriver i sin nyutkomna bok om det svek som vi utsätter elever för om vi inte undervisar i läsning, särskilt kan pojkarna hamna på efterkälken. Hon diskuterar hur man kan skapa en läsande kultur i skolan där alla känner sig inbjudna och inkluderade. ”Det är kring undervisningen elever och lärare kan mötas” är något som jag verkligen skriver under på och jag puffar för textsamtal och gemensam läsning så ofta jag bara får möjlighet. Läsandet behövs i alla ämnen och därför är alla lärare också ansvariga för att undervisa i de läsförståelsestrategier som krävs i just deras ämne. Jag fastnar särskilt för att Anne-Marie Körling blandar egna erfarenheter från sin undervisning, handfasta tips på hur man kan utveckla sin undervisning och tydliga kopplingar till forskning. Litteraturlistan är diger och man kan förkovra sig vidare om man finner något område extra intressant.

Men om man ska nå fram enligt simple view of reading så behöver eleverna kunna avkoda och läsa med flyt. Martin Ingvar skriver i sin debattartikel att visst är det bara med bemannade bibliotek men både läslust och systematisk lästräning behövs utöver tillgång till böcker i ett skolbibliotek. Blir det nu bemannade bibliotek så kan bibliotekarien bidra med läslust och boklangning men den systematiska träningen är läraren och speciallärarens uppdrag. Där måste de specialpedagogiska utbildningarna hänga med, när jag själv läste in min speciallärarexamen var det inte särskilt prioriterat om man säger så …

Vill man läsa fler av Anne-Marie Körlings tankar om läsande och läsfrämjande pedagogik så är hon mycket aktiv på sociala medier och hon har också en blogg där hon regelbundet publicerar texter. Jag har skrivit om Väck läslusten här! 

Bildkälla: BTJ Förlag