detaljerna – Ia Genberg

Detaljerna av Ia Genberg är uppbyggd av fyra berättelser invirade i en ramberättelse. En kvinna ligger under täcket i feberdimmor, smittad av ett virus. Barnen är runtomkring och hon är mitt i livet, om hon skulle sluta leva nu – vilka relationer skulle hon sakna? Hon börjar fundera på det där som blev livet och först av allt dras tankarna till hennes första stora kärlek: Johanna.

Hon och hon som bara efter några dagars bekantskap gick hem och gjorde slut med sina respektive, flyttade ihop och blandade böckerna i bokhyllan. De som skulle leva tillsammans för alltid. Berättarrösten skulle skriva romaner och Johanna skulle sända radio och framtiden var deras. Så blev det inte men genom hela romanen så vet man att alla andra relationer mäts mot den med Johanna. Nästa minne som dyker upp är den kaotiska och gränslösa Nikki, hon som lever i plastkassar och handskas mycket fritt med sanningen. Alejandro är mannen som med sin musikalitet och intensitet skänker en dotter och Birgitte är modern som helt oförmögen att ta hand om sitt barn sätter romanens jag till världen.

Genom de olika minnena och minnet av alla de detaljer som formar dem likt i ett kalejdoskop, reflekterar Genberg över livet och lite meta blir det när berättarjaget är en författare som skriver om sina minnen  – snyggt och ovanligt välformulerat. Roligt, skarpt och inte ett ord för mycket, härligt befriat från förutsägbara beskrivningar och vältuggat bildspråk. Jag hörde någonstans ett tips om att den här skulle kunna bli augustnominerad. Det skulle inte förvåna mig.

Bildkälla: Weylers förlag