brev till mannen – Bianca Kronlöf

En rasande samling av brev bjuder Bianca Kronlöf i sin debattbok Brev till mannen och jag vill genast när jag läst ut den säga men … inte alla män. Det är ju förstås helt galet att jag utifrån egna erfarenheter och utifrån individer genast i mitt sinne drar lans för mannen. Kronlöf vill ju mer än så i den här boken, hon vill genom egna och andras erfarenheter sätta spotlighten på de patriarkala system och de könsroller som vi alla har att förhålla oss till.

Jag har lyssnat på den här boken från och till under en ganska lång tid, det är Kronlöf själv som läser och det gör att de personliga erfarenheter hon tar upp kommer den som lyssnar nära. Hon är heligt förbannad på den flathet som alla de män som faktiskt är smarta, vettiga och tror på jämnställdhet visar. Hon uppmanar alla att vi ska hjälpas åt att bryta mönstren som blivit så legio att vi inte ens ser dem.

Hon längtar efter ett samhälle där att vara snäll och inte använda våld, var sig mot sig själv eller andra är norm och det är enkelt hålla med, svårare är att få till en konkret debatt om de strukturer som behöver brytas ner och de nya som måste byggas upp. För mig så var det här en bok där känslorna överskuggade argumenten men jag är väl troligen inte målgruppen. Om jag jobbade med äldre elever så skulle jag välja ut några av breven och använda som diskussionsunderlag, det skulle säkert funka riktigt bra!

Bildkälla: Albert Bonniers förlag