Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning

Barbro Bruce är redaktör för Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning som är en nyutkommen pendang till den numer klassiska textsamlingen Språklig sårbarhet i förskola och skola, (2016).

I båda böckerna är det språket och språkutvecklingen som är i centrum och jag har haft mycket nytta av tankarna kring begreppet språklig sårbarhet i min vardag som speciallärare. De senaste åren har diagnosen språkstörning blivit allt mer utbredd bland eleverna i klasserna och då det är en medicinsk diagnos så är det perfekt med ett begrepp som tar fasta på de pedagogiska utmaningar som elever och lärare hamnar i när det är/blir svårt med språket. I den här senaste boken så vänder sig texterna till något äldre elever och de sista kapitlen handlar om gymnasieskolans utmaningar när de möter elever med språkstörning och/eller i språklig sårbarhet.

Texterna handlar bland mycket annat om de språkliga krav som eleverna med ökade ålder ställs inför, diskuterar betyg och bedömning för elever i språklig sårbarhet, särskilda utmaningar som kan uppstå i matematiken, hur distansundervisning kan hjälpa/stjälpa elever och hur flerspråkighet och sårbarhet kan gå hand i hand. Barbro Bruce och hennes medskribenter påminner hela tiden om att det är i pedagogiken och didaktiken som vi lärare kan göra val som gör skillnad för eleverna i språklig sårbarhet, oavsett vad den beror på och där finns ett optimistiskt och hoppfullt anslag.

Pedagoger kan göra skillnad, med kunskap och medveten, systematisk undervisning så kan alla i skolan göra skillnad och när man planerar och förbereder sådan så är det utmärkt att ha med sig de här båda böckerna i ryggsäcken!

Här på bloggen finns ett gäng texter som handlar om mitt praktiska språkutvecklande arbete i åk 1-6 och alla inlägg är taggade med lärartankar. Vill man läsa mer om just språkstörning så är Forskningsbloggen Språkforskning.se mycket intressant.

Bildkälla: Studentlitteratur