Lärartankar: språkutveckling och språkstörning – Pragmatik

Det här ska inte bli en blogg där jag redovisar min läsning av fackböcker men några små nedslag kommer jag att bjuda, kanske blir någon ändå är intresserad av litteratur som handlar om språkutveckling och undervisning av språk. Jag arbetar i ett område där många elever befinner sig i språklig sårbarhet och jag har intresserat mig lite extra för vilka pedagogiska konsekvenser det kan ha. Mer om det har jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Kika här och läs om det. I Språkutveckling och språkstörning hos barn (del 2 – Pragmatik) kan man läsa om barns pragmatiska språkutveckling och de konsekvenser/svårigheter som en försenad utveckling kan leda till.

Pragmatik kan definieras som hur språket används i sampel med andra i bestämda situationer. Förmåga till kommunikation, interaktion och det som kallas social kompetens ingår i begreppet pragmatik och boken redogör för de teorier om språkutveckling som kan användas för att beskriva ett barns språkliga utveckling samt hur man kan ringa in den eventuella avvikande utvecklingen.

Jag märker på de elever som jag möter och som har pragmatiska svårigheter att det har stor påverkan på deras inlärning men kanske ännu större påverkan i det sociala livet i skolan. Har man svårt med förmågor kopplade till samspel så blir det ofta missförstånd i kamratgruppen och kanske också i familjelivet. Jag ser fram emot att läsa mer om det här och skulle gärna vilja hitta en applicerbar modell som vi kan tillämpa i skolan som kan hjälpa de här eleverna. Tänk så många konflikter vi skulle kunna undvika!

Bildkälla: Studentlitteratur