vem har sagt något om kärlek?

Elaf Alis bok har underrubriken Att bryta sig fri från hedersförtryck och den är en personlig skildring av Elafs uppväxt i en familj där hedersnormer var starka. Man får följa Elaf från det att hon är barn och kommer med sin mamma till Sverige från Irak fram till nutid och i boken varvas personliga minnen, intervjuer med hennes föräldrar och informativa texter om hur hedersförtryck och hur det kan se ut i familjer här i Sverige. Hennes fokus är att påminna om att alla de barn som begränsas i sina liv, lever under ständig övervakning och med hjälp av våld och social kontroll har rättigheter att vara just barn.

För Elaf, och för många av de elever jag möter, så förändras livet radikalt när de får sin första mens. Flickorna ses som kvinnor och flickorna måste hållas undan risken att umgås med det andra könet innan giftermålet. Kroppen skall täckas, hon skall vistas inomhus, fritidsintressen och vänner begränsas och det enda tillåtna är att studera, hjälpa till i familjen och passa småsyskon. 

Hennes berättelse är rakt och uppriktigt nedskriven och i en intervju med henne kan jag läsa att det här är boken som hon själv skulle velat läsa på högstadiet när hon kände sig ensammast i världen. Jag ska verkligen lobba för läsning av den på den skola där jag arbetar, en skola där många av eleverna växer upp i familjer som nyligen kommit till Sverige, alla vi som möter barn som skulle kunna vara utsatta för hedersförtryck behöver lära oss mer. Helt klart. Elaf är noga med att betona att hedersnormer är en gammal tradition som inte nödvändigtvis har med religion att göra och att det som lett till förändring hos hennes egen pappa är många och långa samtal över tid. Tack Elaf att du skrivit, nu är det allas vårt uppdrag att läsa. 

I Lundströms bokradio kan man höra en lång intervju med Elaf. Lyssna på den!