gränslösa sagor – stärk kulturmötet genom berättande

I Gränslösa sagor av Per Gustavsson och Mikael Thomasson delar de generöst med sig av sagor och metoder som de samlat på sig som berättarpedagoger och jag vill förstås genast sätta igång!

Sagor är berättelser som färdats över världen, blivit berättade och modifierade utifrån olika kulturer och språks omständigheter och som skapar igenkänning i de flesta sammanhang. Sagor som har liknande tematik, bjuder liknande problem och utmaningar för karaktärerna och där list och mod ofta löser ut svårigheterna kan många förenas i och barn identifierar sig lätt med både djur och människor.  I just den här boken har Per och Mikael samlat sagor från länder som många elever i vår svenska skola har sina rötter i. Det är sagor från Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, Turkiet, Somalia och Balkan. Syftet med just det här urvalet är att lyfta fram de flerspråkiga barnens kulturarv och hitta beröringspunkter med det västerländska.

Boken är en fin sagosamling men också en metodbok. Författarna presenterar ett antal övningar som passar att göra efter sagan. Eftersom boken delvis vänder sig mot pedagoger som undervisar elever med svenska som andraspråk så är det extra fokus på språkutvecklande aktiviteter. Att bearbeta sagan på olika sätt stärker förståelsen och språket utvecklas. Riktigt bra! Per och Mikael ger också konkreta och handfasta tips hur läraren kan blir en engagerande berättare, hur eleverna kan arbeta med berättande och hur man kan integrera sagorna i olika teman.

Jag ser fram emot att presentera den här boken för alla mina kollegor. Att stärka kulturmötet genom berättandet är bokens undertitel och jag ser framför mig hur man kan öka berättandet både i klassrummet, på fritids och i förberedelsegruppen.

Hojt, hojt alla mina lärarkollegor! Det här är en angelägen bok som inspirerar!

PS. Missa inte heller den fantastiska sagosamlingen Värdefulla sagor som kom 2015. Om den skrev jag: 


”35 sagor och sägner från hela världen som är utvalda att passa extra bra som underlag för arbete med värdegrundsfrågor i skolan. Under rubriker som Demokrati, Människolivets okränkbarhet, Individens frihet och integritet, Alla människors lika värde, Jämställdhet mellan kvinnor och män, Solidaritet med svaga och utsatta och Respekt för vår gemensamma miljö finns sagor berätta och samtala om. Boken innehåller också metodtips och varje saga avslutas med frågeställningar att diskutera eller aktiviteter att göra tillsammans. Jag gillar att sagorna i urvalet är lite olika långa och indelningen i olika teman gör samlingen mycket användbar.”