berit älskar Russin – igen

Annica Hedin och Per Gustavssons Berit älskar Russin har blivit använd i vårt arbete med läsförståelsestrategier och den fungerade mycket bra! Vi har jobbat med känslor och att kunna sätta sig in i någon annans tankar och känslor och den här gången skulle eleverna lyssna på del av berättelsen och sedan skriva vad Berit tänker, vad hon säger och illustrera hur hon ser ut när hon gör det. Som minilektion har vi också inlett skrivandet med att sortera de olika skiljetecknen . ? och ! genom att para ihop meningar från boken med korrekt tecken. Jag arbetar med de elever som behöver extra stöd i sin språk-. läs- och skrivutveckling och för många av dem är den här typen av uppgifter mycket bra. De är anpassade efter vars och ens nivå och dessutom så engagerar det de allra flesta.

Och vet ni, vi ska få ha vårt författarbesök med Per Gustavsson på meets. Bra va!