Linné i ett nytt ljus

Jamaica Kincaids intresse för Linné började i hennes egen trädgård, hon intresserar sig alltid för många ting och särskilt erövringar och kolonialism. Att odla en trädgård är ett sätt att erövra. Växter kan man ofta härleda från de resor som olika erövrare gjort och när Kincaid fann att namnet dahlia var efter en av Linnés lärjungar så ledde det till att hon började lära allt hon kunna. 
Gunnar Broberg berättar att han har sitt botanikintresse från sin mamma som hade en trädgård i prästgården där han växte upp. Hans studier i Uppsala ledde honom till Linné och han har nu skrivit en gedigen biografi över C v L. Linné hade en närmast neurotisk vilja av att sortera saker och sätta in dem i en hierarkisk ordning. Det finns en maktfaktor i att välja namn. 
Jamaica K påminner oss om att när man namnger saker så tar man också kommando över dem. Att kategorisera kan underlätta förståelse men det kan också skapa maktstrukturer. När Columbus t ex kom till den karibiska övärlden så gav han dem namn från sin spanska tankevärld och att ge saker namn är ett sätt att också ge erövringar legitimitet.  
Om man tappar bort namnen så tappar man bort själva tingen i sig. Är Linné en sorts adamsfigur som likt Adam skulle namnge växterna. Broberg menar att kunskapens frukt i Linnés tappning var en banan. Det var en av de första exotiska frukter som han odlade i Uppsala. 
De båda delar sin kärlek för Linné!