Ett amerikanskt äktenskap


Pekka Heino samtalar med Tayari Jones och Thomas Mullen under rubriken Rasismen i den amerikanska södern och han frågar dem om deras bild av de amerikanska södern idag. De är överens om att bilden är tudelad. Den sterotypiska bilden är att rasismen i USA är koncentrerad till de där sydstaterna. Man får inte glömma att Södern också platsen där medborgarrättsrörelsen föds och där finn många progressiva universitet. Idag menar författarna att skillnaden är större mellan landsbygd och storstäder eftersom värderingar utbildning och ekonomi är till viss del ett arv från segregationen men nu har en stark och stor färgad medelklass och många har gjort en klassresa. 

Thomas Mullens romaner utspelar sig 1948 och den handlar om när de första svarta polismännen anställs. Mullen har gjort ett stort researcharbete och han har emellanåt ifrågasatts eftersom han är vithyad och skriver om mörkhyades historia. De som kritiserat honom har dock ofta uppskattat böckerna eftersom han verkligen försökt berätta på ett ärligt sätt. 
 
De svarta poliserna hamnar mellan lojaliteten mot sin kultur och viljan att de vill göra rätt och blir kritiserade av både vita poliser som ser dem som hot och det svarta samhället som ser dem både som förebilder och förrädare. Det är efter kriget och de har  slagits för Amerika och nu är de på väg in i civilsamhället, samtidigt är många poliser medlemmar i KKK. De svarta poliserna måste vara dubbelt så bra, och det är något som Jones känner igen. 
 
I Ett amerikanskt äktenskap så rör sig handlingen om ett  ungt par där mannen bara efter 18 månaders äktenskap blir åtalad för ett brott han inte begått. Jones vill skriva om hur relationen mellan dem förändras när han hamnar i fängelse. De två unga kommer från olika bakgrund och de representerar olika klasser. Han gifter sig uppåt och författaren uttrycker det att hemma är därifrån man kommer inte var man landar. De två är inte riktigt på samma bana och när Rory blir arresterad så sätts lojaliteten och kärleken på prov. 
Boken ligger i min bokvagn hemma och jag måste läsa!