om jag säger Indien så säger du …

Yoga. Just nu använder jag mig dagligen av yoga för att stärka mina muskler och undvika mina ryggproblem. Jag är på inget sätt insatt i allt runt yogan men jag känner mig både starkare och känner min kropp bättre än tidigare. Det är bra.