izas ballad – Magda Szabó

Det är i sextiotal i en liten by på den ungerska landsbygden och Etelkas man Vince ligger för döden. De har levt en långt och stillsamt liv tillsammans och nu blir Etelka ensam. Deras dotter Iza är läkare och bor i Budapest och hon tar genast kommandot, mamman har knappt blivit änka förrän Iza har ordnat med allt. Huset säljs, mamman skickas på kuranstalt medan Iza flyttar det som hon anser behövs till sin lägenhet i stan. Där ska hon och modern bo, i en ny modern miljö blir det inte enkelt för modern att finna sin plats. De sysslor som fyllt hennes liv, den sociala kontext och det självklara sammanhang som hon ingått i rycks bort. Samtidigt blir den frihet som Iza vant sig vid beskuren och snart blir det uppenbart att den här flytten var förhastad.

Magda Szabós roman Izas ballad  köpte jag på bokmässan i höstas och den passaden mycket bra att läsa just nu då Ugglan och boken har ungerska som månadens språk. Det är en modern klassiker som skildrar en relation mellan en dotter och en mor som bygger på tystnad och gissningar, de för inte ett enda vettigt samtal under hela boken. Modern vill inte vara till last, dottern vill visa sig rådig och duktig och det blir bara pannkaka. En roman att känna igen sig in, den skildrar också klyftan mellan land och stad, outbildad och utbildad och hur viktiga vardagssysslor och en trygg miljö är för den som lever vidare efter en sorg. Jag rekommenderar den här romanen varmt!

Läs ett smakprov här!