Pretoria

Pretoria är landets administrativa huvudstad och där kan man bland annat se The voortrekker monument. Upp på en kulle har boerättlingarna byggt en minnesplata över de umbäranden och den målmedvetenhet som de kolonialiserade landet. Med oxkärror tog de sig från Kapprovinsen inåt i landet för att söka nytt land att odla. Där bodde förstås urbefolkning men boerna gav sig inte. Slag utspelades mellan boer som hade gevär och stamkrigare med sköld och spjut och utgången var given.  Minns någon böckerna Frihetens sjö av Michener? Där kan man läsa en fiktiv berättelse som skildrar den historien.  En riktigt bra roman som skildrar nybyggarlivet är Agaat, den tycker jag många ska läsa. Rikedomarna som kom i samband med att guld och diamanter hittades gjorde att Johannesburg växte, gruvorna ägdes och sköttes dock mest av utbildade engelskmän. Boerna var bönder och förblev ofta farmare.  

Nelson Mandela står staty utanför Union buildings i Pretoria.