lucka nummer sexton!

Dagens text blir inte läst. Punkt.