Kulturkollo läser igen!

Kulturkollo läser tar sats mot Stockholm Literature och läser
Lise Tremblays Hägern!
Klart att du vill vara med och prata om den med oss!