Hustvedt och Auster på samma scen

Det var knökat på Parkscenen när Siri Hustvedts och Paul Auster samtalade om sitt respektive skrivande. Det var ett böljande samtal mellan makarna där teman som att skapa förtroende mellan läsaren och författaren, att kombinera litteratur och vetenskap och politisk kraft i litteraturen avhandlades. Två exceptionella och djupt tänkande människor på samma scen, det är en fin stund att ha fått vara med om.