fiktionen och verkligheten

Lyssnar på och läser Jacob’s Room och passerar kyrkogården belägen på kullen ovanför Porthmeor Beach. Woolf beskriver kyrkoherden i den lilla stenkyrkan och den igenvuxna kyrkogården där de vita gravstenarna står på svaj. Roman och verklighet. Fin kombo!