en engelsk gentleman – en skildring av ett av imperiets barn


En engelsk gentleman av Jane Gardam är en så’n där roman som lämnar efter sig ett stråk av vemod. Sir Edward Feathers har dragit sig tillbaka från ett långt liv i juridikens tjänst. Hans älskade hustru Betty har hastigt gått bort och ensamheten i det stora huset i Kent är bedövande. Inget mer än minnen finns kvar och några av dem får man ta del av i den här melankoliska berättelsen. 
FILTH (Failed In London, Try Hongkong) är det smeknamn som hans vänner skämtsamt kallar honom och det är i Asien som Edward Feathers levt mycket av sitt liv. Han föds i en av imperiets utposter och när modern dör skickas han som femåring ensam till England för att bo hos en fosterfamilj tills han blir tillräckligt gammal för att börja prep-school. I fosterfamiljen i Wales möter han syskonen Claire och Babs som blir det närmaste han någonsin kommer till att få släktingar. Hans far hör han inte av och allteftersom åren går så blir internatskolan hans hem och alltsamman är faktiskt väldigt sorgligt.
Jag har inte på allvar reflekterat över alla de här barnen som Gardam kallar imperiebarnen, hur de skickas över kontinenter för att utbildas i England och hur de tidiga separationerna från sina familjer måste ha påverkat dem för livet. Bara det engelska systemet med internatskolor som fortfarande är en rest från den tiden är ju helt horribelt egentligen när man tänker på det. Den lille pojken Edward som stammar svårt får det besvärligt att finna sig till rätta och den vän han får i skolan, vars familj han får tillbringa sina lov hos, dör i kriget. Erfarenheterna från uppväxten gör att han får mycket svårt att känna kärlek till någon och när man möter honom på ålderns höst blir det vemodig läsning. Det är verkligen på många sätt en skildring av en svunnen tid, berättandet är långsamt och språket omsorgsfullt tillbakahållet. Lite likt Sir Feathers själv. 
Jag ser fram emot att läsa de kommande två böckerna i den här trilogin. En trogen kvinna och De sista vännerna kommer efter sommaren.