grattis till ett eget exemplar av Tiden är inte än!

Grattis till C.R.M. Nilsson som vinner  mitt extraexemplar av
Elin Boardys fina roman Tiden är inte än. 
Kommer på posten!