Samanta Schweblin – i Karavan

En av de författare som jag missade på Stockholm Literature var Samanta Schweblin. Enligt säkra källor (aka Enligt O) så var samtalet mellan henne och Jerker Virdborg mycket intressant. Tur för  mig är att det nya numret av Karavan har både en intervju och en novell att bjuda. Temat för höstnumret är Förbjuden kärlek – kärlekens hinder, kärlekens gnista. 
Ni läser väl Karavan? En fin tidskrift om litteratur bortom allfartsvägarna.