KG = Kissing Gate

Efter gårdagens besök i den engelska trädgården på Tjolöholm känner jag för att fortsätta med lite mer engelskt. På vandringskartan i Somerset stod det med jämna mellanrum ”pass through the KG”. Bath Skyline hette vandringsleden där man kunde gå runt staden – det var kuperat som bara den och vandringen gick genom hagar och KG. Kissing Gate var det romantiska namnet på den sorts grindar som skulle förhindra fåren att rymma. I Sverige har vi stättor och färister, i England Kissing Gates.