världslitteraturhus i Gamlestan?

”Det började som en motion i Göteborgs stadsfullmäktige, 2013, från Maria Berntsson, KD. Hennes förslag att utreda ett Världslitteraturhus i Gamlestaden bifölls och har därefter arbetat sig fram genom stadens beslutsmaskineri. Östra Göteborg förordar nu det så kallade Alternativ 1.

Den bruna trekanten i mitten blir Världslitteraturhuset enligt Alternativ 1. Skiss: White
Världslitteraturhuset skulle i så fall utgöras av ett planerat nytt femvåningshus vid det nya torget i Gamlestaden. Torget ska bli en knutpunkt där tåg, bussar och spårvagnar möts och där i framtiden 50 000 människor per dygn beräknas passera. Litteratur mitt i ruschen, således, och placeringen är bland annat inspirerad av erfarenheterna från biblioteket 300 m2. Det har med sin belägenhet vid knutpunkten Brunnsparken nått ut till helt nya grupper av besökare. Nuvarande Gamlestadens bibliotek i Medborgarhuset flyttas – ifall planerna blir verklighet – till Världslitteraturhuset. Detta föreslås få en budget på 9,4 miljoner kronor per år och ett femplanshus till sitt förfogande.
Vad skulle då ett världslitteraturhus vara?
Christina Persson, chef för Göteborgs stadsbibliotek, hänvisar till den nämnda motionens ursprungliga tanke.
– Ett bibliotek där den mångkulturella profilen skulle vara extra tydlig både i mediabestånd och programverksamhet.
Kerstin Årre, bibliotekschef i Gamlestaden, ser världslitteraturen som en av tre verksamheter i det tänkta nya huset.-De andra är ett snabbibliotek vid knutpunkten, som ett T-banebibliotek eller 300 m2, och ett starkt och aktivt barnbibliotek, säger hon.
-Världslitteraturdelen ska innehålla media på alla språk det finns behov av, inklusive vuxenmedia på svenska.
Dessutom nämnder hon scen, verkstäder och lokaler för sådant som kurser, produktion av böcker, bokbindning, skrivande och musik. Beslut i kommunstyrelsen väntas i juni och verksamheten skulle i så fall kunna vara igång 2018. (27 maj 2016).”
Så fint det vore! Nu får man hålla tummarna att kommunstyrelsen väljer att satsa!